» Privacy verklaring

Privacy verklaring

b.v Otten AGF zal persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van b.v. Otten AGF, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan b.v. Otten AGF heeft verstrekt.  b.v. Otten AGF zal de volgende gegevens verwerken:

Uw bedrijfsnaam en  eventueel voor- en achternaam - Uw bedrijfs adresgegevens – Uw door U verstrekte telefoonnummers - Uw e-mailadres.

Waarom b.v. Otten AGF gegevens nodig heeft,

b.v. Otten AGF verwerkt uw persoonsgegevens om te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (het plaatsen van een bestelling).

Hoe lang b.v. Otten uw gegevens bewaart,

b.v. Otten AGF bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een 1/2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden,

b.v. Otten AGF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.         b.v. Otten AGF zal nooit uw gegevens verstrekken of verkopen aan derden.

 

Privacyverklaring Website

In kaart brengen website bezoek,

Op de website van b.v. Otten AGF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.                  b.v. Otten AGF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analitics,

b.v. Otten AGF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan b.v. Otten AGF te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. B.v. Otten AGF heeft hier geen invloed op.

b.v. Otten AGF heeft Google geen toestemming gegeven om via b.v. Otten AGF verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of om door te verkopen aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen,

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ottenagf.nl. b.v. Otten AGF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen,

b.v. Otten AGF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van b.v. Otten AGF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door b.v. Otten AGF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met b.v. Otten AGF op via info@ottenagf.nl.           

www.ottenagf.nl is een website van b.v. Otten AGF.

 

B.v. Otten AGF is als volgt te bereiken:

Postadres: Prinsenweide 41-51, 7317BB  Apeldoorn

Vestigingsadres:  Prinsenweide 41-51, 7317BB  Apeldoorn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09079141

Telefoon: 055-5214000

E-mailadres: info@ottenagf.nl

Contact

b.v. Otten AGF
Prinsenweide 41-51
7317 BB Apeldoorn

Tel. 055-5214000
Fax: 055-5224688
Mail: info@ottenagf.nl